Smartlink Software koostab teie ettevõttele alati teie vajadusi ja huve silmas pidava lahenduse. Teenused, mille vastu enamik ettevõtteid huvi tunnevad ning milles tänu 14 aasta pikkusele kogemusele tugevad oleme, jagunevad laias laastus neljaks.

IT-auditite läbiviimine

Viime läbi kahte tüüpi IT-auditeid. Esimene on süsteemi audit, mille käigus kaardistame teie IT-süsteemi riist- ja tarkvara seisukorra ning anname omapoolsed soovitused süsteemi arendamiseks. Süsteemiauditi kõrval pakume ka turvaauditit, mille käigus hindame teie IT-süsteemi kaitstust väliste rünnakute ning andmekao vastu. Auditi lõpus pakume  välja lahendused, kuidas süsteemi turvalisust vajadusel tõsta.

Teie andmed on kaitstud läbi meie turvaliste serverilahenduse. Lahendus võimaldab vajalikke andmeid läbi tagavarakoopiate varundada, et ettenägematud olukorrad nagu näiteks tulekahju või veeavarii ei saaks teie dokumente kahjustada. Hästitoimiv andmevahetus muudab töö kiireks ja lihtsaks, sest kõik vajalikud andmed on vajadusel ühest kohast kättesaadavad.

Meie lahendused on aidanud klientide filiaalide vahel toimuvat andmevahetust oluliselt kiirendada ka olukorras, kui üksused asuvad Eesti eri paigus või välisriigis. Küsimus on tihti mitte ainult võrguühenduse kiiruses, vaid ka nende seadmete läbilaskevõimes, mis organisatsiooni andmevahetust koordineerivad.

Arvutivõrguga seotud probleemide ennetamiseks soovitame kasutada võrgumonitooringu teenust, mille käigus jälgime pidevalt andmevahetusega seotud välis- ja sisevõrgu tööd, et ennetada potentsiaalseid probleeme. Jälgime arvutitega võrgus tehtavaid toiminguid, et tuvastada võimalike viiruste levimine, spämmkirjade saatmine, litsenseerimata tarkvara allalaadimine ja kasutamine (nt torrentite kasutamine), ja avatud pordid tulemüüris, mis suurendavad väliste süsteemisissetungide ohtu.

Kitsaskohtade ennetamine on alati lihtsam ja odavam kui tagantjärgi reageerimine.

Uuenduslik tarkvara

Teie arvutite töökindlust aitab tõsta Eesti turul uudne tarkvara, mille erinevad märkamatult taustal toimivad funktsioonid muudavad arvutid kiiremaks, töökindlamaks ja pikendavad nende eluiga, vähendades seeläbi uute arvutite soetamiseks vajalikke kulutusi aastate lõikes. Tarkavaratootja IO-bit poolt laias kliendibaasis  läbi viidud testid on näidanud arvutite töökiiruse kasvu kuni 300%.

Tarkvara teostab järgnevaid toiminguid: pahavara eemaldamine (ei asenda viirustõrjetarkvara); ajutiste failide kustutamine; kõvaketta defragmenteerimine, mis kiirendab arvuti tööd andmete korrastamisega kõvakettal; ning puhastab arvuti registrit, muudab vajalike andmete leidmise lihtsamaks ja kiirendab arvuti tööd.

Sarnaseid töid teostab tavaliselt IT-tehnik regulaarse hoolduse käigus korra kuus ja füüsiliselt kohal viibides. Nimetatud tarkvara teeb samu toiminguid regulaarselt ning märkamatult. Tarkvara vähendab vajadust tehniku väljasõitudeks, mistõttu säästate aega ja raha igakuiselt.

Kaughaldus

Kui automaathooldus tagab, et arvutite töös esineb vähem tõrkeid, siis olukorras, kus teie töötajad vajavad siiski reaalset IT-tuge, pakume teile kiirema teenindamise huvides kaughaldusteenust. Nii on võimalik suurem osa tehnilisest toest teostada pika viivituseta, praktiliselt kohe, tehnikut füüsiliselt kohale kutsumata. Säästate  märkimisväärselt aega, sest probleemid lahenevad kiiremini.

Soodsama riistvara soetamine

Vajadusel aitame kõikvõimaliku riistvara soetamisega. Tänu koostööpartneritele pakume hea hinnaga ja kõrge kvaliteediga kaasaegseid kontoriseadmeid.