Oleme viimase 14 aasta jooksul olnud IT-partneriks mitmetele riigiasutustele. Praeguseks hetkeks on 2009. aastal läbi meie inseneride koostöö Siseministeeriumi ekspertrühmaga  valminud e-valitsemislahendused muutumas uueks standardiks kohaliku võimu klienditeeninduses. Ühe Eesti suurima omavalitsuste IT-toe pakkujana vastutasime üle 100 Eesti linna ja valla IT-lahenduste turvalisuse, efektiivsuse ja kaasaegsuse eest:

KOVTP on kohaliku omavalitsuse kodulehe platvorm. KOVTP muudab omavalitsuse olemasoleva kodulehe lihtsalt arusaadavaks ja hallatavaks visiitkaardiks internetis. Lisaks on KOVTP peamine keskkond, mille abil kodanik saab kontakti ja informatsiooni omavalitsuses toimuva kohta. KOVTP-ga on võimalik liidestada mitmeid teenuseid, mis muudavad asjaajamise lihtsamaks, kiiremaks ja paremini jälgitavaks. KOVTP haldamine ei nõua haldajalt IT-haridust, et olemasolevat sisu hallata.

KOVTP sisaldab hetkel fotogalerii- ja kaardirakendusi, blogi, foorumit ja kalendrit ürituste info edastamiseks. Lisaks saab keskkonnas teostada küsitlusi. KOVTPle saab juurde luua mistahes rakendusi või liidestusi teiste teenustega. KOVTP eesmärk on olla parim võimalik veebikeskkond omavalitsuse jaoks, järgides täpselt iga omavalitsuse spetsiifikat.

KOVTP+

KOVTP+ on lisateenus KOVTP keskkonnale. KOVTP+ muudab KOVTP kasutamise ametniku jaoks veelgi lihtsamaks, kuna omavalitsuse käsutuses on personaalne kliendihaldur. KOVTP+ teenusega kaasneb omavalitsusele lisaks ka kiire andmete varunduslahendus, mis aitab vältida andmete juhuslikku kadu.

VOLIS on interaktiivne istungite pidamise keskkond, mis on suunatud omavalitsuse juhtorganitele. VOLISe tähtsaimaks komponendiks on interaktiivne hääletusprotseduur, mida teised Eestis hetkel pakutavad ja kasutusel olevad tarkvaralahendused volikogudele ei võimalda. Lisaks saab lahendust kasutades osaleda istungitel ka kaugtöö vormis ja salvestada need videoarhiivi. VOLISe automaatne protokollisüsteem muudab istungite protokollimise lihtsamaks ja kiiremaks.  VOLISe abil saab läbi viia juriidiliselt siduvaid hääletusi ja istungi juriidiline kehtivus tagatakse digitaalallkirjadega autentimise teel. See muudab interaktiivsed istungid õiguslikult korrektseteks, hästi jälgitavateks ja omavalitsuse juhtorganite töö lihtsamaks. Eriti sobilik on lahendus nendele omavalitsustele, kus volikogu koosseisu kuuluvad inimesed viibivad sagedasti vallast või linnast eemal.

E-register LIISI muudab nii lapsevanema kui ka ametniku lasteaiaga seotud tegevused kiiremaks ja mugavamaks. LIISI võimaldab esitada lasteaiakoha taotlusi interneti teel ning jälgida seal nende menetlemist. Lisaks on võimalik jälgida lapse kohataotluse positsiooni järjekorras. Register väheneb oluliselt ametnike töökoormust, lihtsustades samas lapsevanemate elu.

KOVMEN on sünonüüm paberivabale asjaajamiskeskkonnale. KOVMENi kaudu saab kodanik esitada erinevaid avaldusi ja vajalikke dokumente omavalitsusele. Dokumendivormid on selgelt mõistetavad ja lihtsasti täidetavad. KOVMEN on liidestatud erinevate registritega, mis tagab ID-kaardiga sisselogitud kodaniku andmete automaatse sisestuse esitatavatesse dokumentidesse ja andmete õigsus. KOVMEN võimaldab omavalitsusel jälgida ning vajadusel optimeerida tööprotsessi. Iga kodaniku poolt esitatud dokumendi menetlusprotseduur toimub KOVMEN keskkonnas ning on jälgitav nii kodaniku enda kui ametniku poolt. KOVMENi eesmärk on lihtsustada asjaajamist kodanikele ja ametnikele ning tagada omavalitsuse efektiivne tööprotsess. KOVMENi näol on tegemist lahendusega, mis lisaks KOVTP näol hästi funktsioneerivale kodulehele, muudab ka omavalitsuse igapäevatöö efektiivsemaks.

Haldusteenus tagab turvalise ja efektiivselt toimiva serveri. Haldusteenus sisaldab serveri monitooringut, hooldust, andmevahetuse reaalajas ülevaadet ja andmete varunduslahendust, mille tulemuseks on hästi toimiv ja turvaline IT-süsteem.

Haldusteenus+

Haldusteenus+ on lisa Haldusteenusele, mis sisaldab täiendavalt personaalset konsultanti, automatiseeritud arvutihooldust ja kaughaldusteenust. Haldusteenus+ tagab arvutite töökindluse ja vähendab kulutusi, mis kaasnevad nende tavapärase hoolduse ja remondiga. Kaughaldus võimaldab kiiret reageerimist probleemidele, mistõttu saate kiiresti naasta tavapärase töö juurde.