Allpool on toodud Smartlink Software viimaste aastate tähtsamad arendusprojektid.

Süsteem koondab seni mitmetes ametkondlikes infosüsteemides olevad liiklusjärelevalvealased andmed üheks tervikvaateks, talletab infosüsteemis elektrooniliselt autoveo- ja liiklusjärelevalve käigus kogutud andmed ning võimaldab nende alusel aruannete ja analüüside koostamist. Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Universaalne Euroopa riikide ID-kaartide allkirjastamise ning autoriseerimise raamistik, mis võimaldab muuhulgas liidestada erinevaid portaale. Baseerub ID-kaardi baastarkavara projekti kompetentsil. Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

Infosüsteem lihtsustab aruandluskohustuse korraldust – riigi poolt nõutud näitajad esitatakse kokkulepitud formaadis ühekordselt ja esitatud andmeid saavad oma tööks kasutada nii erasektor kui erinevad ametkonnad vastavalt antud õigustele. Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Loe lisa: „Maailma parimaks e-valitsuse lahenduseks valiti eestlaste e-aruandlus”, ERR, 13.06.2011

Kohalike omavalitsuste portaalilahendus, mis parandab kodanikele teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Tellija: Siseministeerium. Uuri lisa: www.kovtp.ee

Vahend ettevõtte infosüsteemide standarditega vastavusse viimiseks ja IT turvaauditi lihtsustamiseks. Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet. Loe lisa: http://www.ria.ee/iske

Veebipõhine digitaalse asjaajamise (sh dokumendihalduse), veebikonverentsi ning erinevate hääletusvõimalustega rakendus. Liidestus X-tee ja erinevate dokumendihaldustega. Tellija: Siseministeerium. Uuri lisa: www.volis.ee

Lahendus annab ülevaate ning aitab korrastada sise- ja välisvõrku. Komponentideks lüüsiseadmed koos rämpsposti filtritega. Tellija: AS Veolia

Esimene Eesti ID-kaarti lugev terminal. Lahenduse raames tarniti terminale Kaitseväe õppeklassidesse, paljudesse koolidesse, Kaitseliitu, Lõuna-Aafrika Vabariiki, Poolasse.